MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
            A
   Výroční členská Schůze
  


 

                                                                      

 

                       

 

      účast  členů  povinná!

 

       dne: 23.LISTOPADU 2013  od 14 hodin

       kde :   v Restaurantu  “ KRAVÍN “

 

                                                                   PROGRAM:

 

                 Soutěže pro děti, Loutkové divadlo, Čert a Mikuláš

 

               18 hodina :   Výroční členská schůze

          20 hodina:    Zábava  a bohatá tombola          

                                                                                                                                        Hraje: Olda Meisner

                                                                                                                                          

 

!!!Drobné občerstvení vítáno ke kávě,tak na zob!!!